Kalashnikov-Seeds.com | Качественные семена конопли от отечественного производителя
RU EN DE IT ES PL FR FA GR

Farsi

تیم دانه های کلاشینکف
دانه های کلاشینکف گروهی است متشکل از شاگردان و کشاورزان مدرسه ی قدیمی ارتش شوروی که بیش از یک دهه است در روسیه مشغول به کشت تخصصی کانابیس می باشند. ما در منطقه ی کوبان در نزدیکی سوچی مستقر بوده و با همکاران در سراسر سنت پترز بورگ و خاور دور تا نزدیکی چین در ارتباط و همکاری مداوم هستیم. تمامی سویه های توسعه داده شده بر پایه ی نژاد کلاسیک AK47 و ترکیب آن با سویه های روسی، هلندی، اسپانیایی، اروپای شرقی و افغانی می باشد.
اولین کشت ما در سال 2012 و اولین فروش ما در سال 2013 رقم خورد. طی مدت کوتاهی دانه های کلاشینکف تبدیل به یک برند معتبرو برتردر بازار کانابیس گردید وبه طور فعال با بسیاری از بانک های بذر غربی درکشور خود رقابت می کنند. محصولات ما در هفت کشور اروپایی موجود و در دسترس می باشد و بی شک به دنبال توسعه تجارت و همکاری با کشورهای بیشتری هستیم.
به غیر ازدانه های اتوماتیک auto flowering ودانه های ماده feminized seeds ، پس از سالها آزمایش، ما گونه ای جدید با نام "اکسپرس" ( Express ) بدست آوردیم که بارز ترین مشخصه ی آن دوره گلدهی کوتاه تر نسبت به گونه های ماده است.
توجه !!! اکسپرس ها دانه ی اتوماتیک auto flowering نیستند. در صورت کشت گونه ی اکسپرس می توانید انتظار داشته باشید که محدوده ی زمانی ورود به فاز گلدهی به ماه ژوئن ( 11 خرداد - 9 تیر ) کاهش پیدا کند! به بیان ساده اکسپرس ها در مقایسه با گیاه هان ماده با همان میزان بازدهی دوره ی گلدهی کوتاه تری خواند داشت.
بخش اعظم ظرفیت در بازار کانابیس توسط پرورش دهندگان هلندی و اسپانیایی اشغال شده است با این وجود هدف اصلی ما این است که اثبات کنیم دانه های کانابیس روسی نه تنها از لحاظ کیفی در سطح پایین تر از دانه های خارجی قرار نداشته بلکه اگر بخواهیم صادقانه بگوییم ما امروز به لحاظ کیفی در جایگاه بالاتری نسبت به رغبای خود ایستاده ایم بنا بر این با در نظر گرفتن این مهم ما همواره در نمایشگاه های حوزه ی کانابیس شرکت کرده و با سرعتی قابل توجه در حال کسب محبوبیت بیشتر در خارج از مرزهای روسیه می باشیم.
از سال 2018 ما از پلت فرم بلاکچین BitCanna - www.bitcanna.io پشتیبانی می کنیم و امیدواریم که این سامانه در سراسر جهان محبوب شود.
مکانهای پین شده روی نقشه کاملاً حدودی و نامعلوم می باشد. با شعاع 20 کیلومتر، عکسهای اضافه شده روی نقشه اوپن سورس می باشند. این به این معنی است که شما هم می توانید عکس های خود را نیز اضافه نمائید.
روز خوب و آسمانی آرام برفرازتان باد !

Farsi

AK Kush Express

AK Kush Express

نام گیاه : AK Kush Express
اِی کِی کوش اکسپرس
ژنتیک مولدها : AK Kush x Secret Sativa Hybrid
فنوتیپ : Sativa 15%, Indica 85%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 20%
ارتفاع گیاه 80 – 100 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 45 – 55 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 - 1200 گرم / گیاه

Farsi

AK Kush Feminized

AK Kush Feminized

نام گیاه : AK Kush Feminized
ای کی کوش ماده
ژنتیک مولدها : Crimean Indica x Afghan Kush x AK-47
فنوتیپ : Sativa 15%, Indica 85%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 20%
ارتفاع گیاه 80 – 100 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 50 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیروین Outdoor :
800 – 1400 گرم / گیاه

Farsi

AK Skunk Auto

AK Skunk Auto

نام گیاه: AK Skunk Auto
اِی کِی اسکانک اتوماتیک
ژنتیک مولدها: AK-Skunk x Ruderalis
فنوتیپ : Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 18%
ارتفاع گیاه: 50 – 70 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی : 55 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
250 - 350 گرم / متر مربع
بازدهی بیروینی Outdoor :
50 – 70 گرم / گیاه

Farsi

AK Skunk Feminized

AK Skunk Feminized

نام گیاه : AK Skunk Feminized
اِی کِی اسکانک #1 ماده
ژنتیک مولدها : AK-47 x Skunk #1
فنوتیپ : Sativa 50%, Indica 50%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 21%
ارتفاع گیاه 80 – 100 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 60 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
400 – 500 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
800 – 1400 گرم / گیاه

Farsi

Amnesia Molotov Feminized

Amnesia Molotov Feminized

نام گیاه : Amnesia Molotov Feminized
امنژیا ملوتوو ماده
ژنتیک مولدها : Amnesia x Chem Dawg x KubanKiller Ubiyza
فنوتیپ : Sativa 60%, Indica 40%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 24%
ارتفاع گیاه 100 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 63 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیروین Outdoor :
900 – 1700 گرم / گیاه

Farsi

Amur Giant Auto

Amur Giant Auto

نام گیاه : Amur Giant Auto
آمور کبیر اتوماتیک
ژنتیک مولدها : Amur Ruderalis x Jack Herer x Power Plant
فنوتیپ : Ruderalis 10%, Sativa 60%, Indica 30%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 19%
ارتفاع گیاه : 100 – 150 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی : 68 – 75 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
60 – 300 گرم / گیاه

Farsi

Babushka Black Auto

Babushka Black Auto

نام گیاه: Babushka Black Auto
الماس سیاه اتوماتیک
ژنتیک مولدها : Crimea Ruderalis x Pakistan
فنوتیپ : Ruderalis 10%, Sativa 10%, Indica 80%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 19%
ارتفاع گیاه : 50 – 80 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی : 55 – 60 روز داخلی
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
300 – 400 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
35 – 110 گرم / گیاه

Farsi

Baikal Express

Baikal Express

نام گیاه : Baikal Express
بایکال اکسپرس
ژنتیک مولدها Kubanskiy Ubiyza x Secret Sativa Hybrid
فنوتیپ : Sativa 70%, Indica 30%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 22%
ارتفاع گیاه 100 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 45 – 55 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی
1000 - 1200 گرم / گیاه

Farsi

Big Altai Sativa Express

Big Altai Sativa Express

نام گیاه : Big Altai Sativa Express
آلتای ساتیوا بزرگ اکسپرس
ژنتیک مولدها : Altai x African Sativa x Secret Hybrid
فنوتیپ : Sativa 90%, Indica 10%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 22%
ارتفاع گیاه 100 – 140 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 70 – 75 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 - 1300 گرم / گیاه

Farsi

Blue Acid Auto

Blue Acid Auto

نام گیاه : Blue Acid Auto
اسید آبی اتوماتیک
ژنتیک مولدها : AK-47 х Strawberry х Ruderalis
فنوتیپ : Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 17%
ارتفاع گیاه : 60 – 70 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 55 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
200 – 400 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
35 – 120 گرم / گیاه

Farsi

Boy Scout Cookies Feminized

Boy Scout Cookies Feminized

نام گیاه : Boy Scout Cookies
بوی اسکات کوکیز ماده
ژنتیک مولدها : Kubanskiy Ubiyza x Girl Scout Cookies
فنوتیپ : Sativa 30%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 25%
ارتفاع گیاه 90 – 120 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 60 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیروین Outdoor :
900 - 1500 گرم / گیاه

Farsi

CBDCake

CBDCake

نام گیاه : CBD Cake
کیک سی بی دی
ژنتیک مولدها : Wedding Cake x Krasnodar CBD Landrace
فنوتیپ : Sativa 60%, Indica 40%
درصد تترا هیدرو کانابینول CBD / THC
11% - 12%
ارتفاع گیاه 100 – 140 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 58 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
500 - 1800 گرم / گیاه

تناسب CBD / THC
1:1

Farsi

Kabul Express

Kabul Express

نام گیاه : Kabul Express
کابل اکسپرس
ژنتیک مولدها : Afghan x Secret Hybrid
فنوتیپ : Sativa 15%, Indica 85%
درصد تترا هیدرو کانابینول - THC 22%
ارتفاع گیاه 90 – 110 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 48 – 55 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 - 1300 گرم / گیاه

Farsi

Pages

Subscribe to Kalashnikov-Seeds.com RSS